OMV PETROM S.A. ASSET II OLTENIA și Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

de Admin 224 vizualizari0

Anunţ public

OMV PETROM S.A. ASSET II OLTENIA și Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Resăparea și punerea în producție a sondei 50 Rădinești”,  propus a fi amplasat în comuna Stejari, sat Popești, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 02.10.2016.

Distribuie articolul